top of page

SHAVUOT

בס"ד

Şavuot Alahaları

Şavuot akşamı kiduşu yıldızlar çıkana kadar söylememek gerekir diyen görüşler vardır. Bunun sebebi pasukta “Tam yedi hafta olacak” diye yazdığındandır. Bu yüzden kiduşu erken söyleyen biri yedi hafta tam dolmadan bayram kiduşunu söylemiş sayılır. Fakat bu görüşe katılmayan görüşler de vardır. Bu yüzden yıldızların çıkmasının beklenebileceği ülkelerde en doğrusu beklemektir. Fakat bazı Avrupa ülkelerinde yıldızlar çok geç çıktığından bu yerlerde ikinci görüşe göre gidip yıldızlar çıkmadan da kiduş söylenebilir. 

Yom Tov akşamı bayram için kandil yakmak mitsvadır ve bu kandil yakılmadan önce “Baruh ata Ad… Elo-enu meleh aolam aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu leadlik ner şel yom tov” berahası söylenir. 

Bu yıl Şavuot Şabat çıkışına denk geldiğinden Şabat'tan önce Şabat çıkışına kadar dayanacak bir mum yakılır ve Şabat çıkışında bu mumdan alınan ateş ile bayram mumları yakılır. Aynı şekilde bu mumla yakılan başka bir muma kiduş içerisinde avdala söylenir. Şabat çıkışına rastlayan kiduş düzeni sidurlarda mevcuttur. 

Yom Tov’da kişi hem akşam hem de gündüz iki seudayı ekmekle yapmak zorundadır. 

Bütün Yisrael’de bu gece boyunca uyanık kalıp sabaha kadar Tora öğrenme adeti yayılmıştır. Zohar’da da yazdığı gibi: “İlk hasidler bu gecede uyumazlar ve Tora öğrenirlerdi. Ve şöyle söylerlerdi: Gelin kutsal mirası kendimiz ve çocuklarımız için iki dünyada da alalım.” Ayrıca Zohar’da şöyle yazılıdır: “Bu gecede bu tikun(düzeltme)’yi sevinçle yapan herkes hatıralar defterine yazılır ve Akadoş Baruh U onları yetmiş beraha ile kutsar ve yüce dünyalarda onları taçlandırır.” 

Hahamlarımız bu adetin sebebini şöyle açıklamışlardır: Tora’nın verildiği gece Yisrael Halkı bütün gece boyunca uyumuştur ve Tanrı onları gürültüler ve şimşeklerle uyandırmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden biz bu gecede uyanık kalıp Tora öğrenerek atalarımızın hatasını düzeltiriz. 

Bu gecede Kerie Moed kitabındaki düzeni öğrenmek adeti vardır. Özellikle baştaki Ari z”l’ın düzenlediği Tanah bölümünü gece yarısından önce bitirip, yine gece yarısından önce yatarken söylediğimiz Keriat Şema’yı söylemek çok önemlidir. 

Bu sabaha kadar uyanık kalıp Tora öğrenme adeti sadece erkekler içindir. Fakat uyanık kalıp Tora öğrenmek isteyen kadınlar da tabii ki Tora öğrenebilirler. 

Kabala’ya göre bu gecede mişna öğrenilmez. 

Bu gecede Tora dışında hiç birşey konuşmamak gerekir. 

Eğer kişi bütün gece uyanık kalıp sabah tefilada uyuyakalacaksa, tikunu yapmadan evine gidip uyuması ve sabah tefilayı uyanık bir şekilde konsantre ile söylemesi daha doğru olacaktır. 

Bugünde sütlü yiyecekler yeme adeti vardır. 

Bütün bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da et yemek ve şarap içmek mitsvadır. 

Bugünde kadınları takı ve elbiseler, çocukları da çeşitli şekerlemelerle sevindirmek mitsvadır.

R.Berti Derofe

FEDAKARLIĞIN GÜCÜ

Bu dünyanın geçici olmasının sonuçlarından biri uyguladığımız
mitsvaların karşılığını ancak Gelecek Dünya’da alabiliyor
olmamızdır. Her mitsva ebedi bir değere sahiplerdir ve geçici
olarak bulunduğumuz bu dünya hiçbir şekilde tek bir mitsvanın
dahi bir karşılığı olamaz. Her mitsva dünyanın manevi anlamda
kusursuzluğa ulaşabilmesi için göklerde ebedi tamirler yaparlar.
Ancak bazı mitsvalar vardır ki, bunların ödülünü yine Gelecek
Dünya’da almamıza rağmen, meyvelerini bu dünyada
yiyebilmekteyiz.
Bu mitsvalardan biri de insanlar ve çiftler arasındaki huzuru ve
barışı sağlamaktır. Yüce Tanrı çiftler arasındaki huzurun
daimi olabilmesi için Kendi İsmi’nin dahi silinmesine izin
vermiştir. Bu da bizlere Yahudilik’te özellikle eşler
arasındaki huzurun ve barışın ne kadar önemli bir ilke
olduğunu göstermektedir. İnsan da bu durumu kendi
iyiliğine çevirip arası bozuk olan çiftlere öğütler vererek
aralarını yapmaya çalışması ve bundan kendisine gelir elde
etmeye çalışmaya başlar. Ancak asıl olan sınama kişinin kendi
evinde kapıların ardında yaşadığı ve gün gün karşı karşıya

1

ÖZEL GÜNLER YERUŞALAYİM İSTANBUL RAANANA
ŞAVUOT BAYRAMI KABALAT ŞABAT:19:00
MOTSAE ŞABAT: 20:17

KABALAT ŞABAT: 20:06
MOTSAE ŞABAT: 21:15

KABALAT ŞABAT: 19:17
MOTSAE ŞABAT: 20:21

FEDAKARLIĞIN
GÜCÜ

RAV ZAMİR KOEN

ALAHA
BÖLÜMÜ
ÇOCUKLARIM
GERİ DÖNÜN

HAYATTAN
HİKAYELER
Ş A V U O T
GELENEKLERİ

kaldığı sınamalardır. Herkes konusunda uzman olmamasına rağmen bir
başkasına öğütler vermeyi sever. Ancak kişi öncelikle kendisiyle başlamalı ve
kendi hayatına dair öğütler vererek eşiyle arasındaki problemleri çözmelidir.
Bunun için de yapılması gereken en önemli şey fedakarlık edebilmeyi
bilmektir. Hatta kişi haklı olduğunu bildiği zaman fedakarlık etme gücünü
nereden bulacaktır? Fedakarlık edebilmenin yollarından biri istediğimiz şeyin
bizim için bir ihtiyaç değil, fazlalık olduğuna inanmamızdır. İnsan, “ben şu
andan itibaren sahip olmak istediğim ve bunun için haklı sebeplerim olmasına
rağmen, bu eşyadan fedakarlık ediyorum ve böylece eşime daha çok değer
vererek evimde huzurun olmasını sağlıyorum” demelidir. İnsan karşısındaki
kişiden bir şey istediği zaman, kendisini ona bağlı hisseder. O istemezse sahip
olamayacağını düşünür. Ancak hiçbir insan hiçbir şeye karar veremez. Bunu
yapabilen sadece Yüce Tanrı’dır. Bu nedenle insan sadece Tanrı’ya güvenmeli
ve sahip olduğu şeyler için minnettar olduğu gibi, sahip olamadıkları için de
iyiliğine olduğunu düşünmelidir.
Bu şekilde yaşayan insan her anlamda mutluluğu yakalamış kişidir. Öncelikle
evi huzurludur ve ikinci olarak da Tanrı fedakarlık yapan kişinin kayba
uğramasını sağlamaz. Fedakarlık yapan kişi bir yerde kaybediyor gibi gözükse
de, diğer bir yerden kesinlikle kazanacaktır.
İnsanlar arasındaki barışın ve huzurun önemini iki bin yıla yakın yaşadığımız
sürgünden görmekteyiz. Tanrı bizleri iki bin yıldır evine çağırmamakta,
aramızda bulunmamakta ve Göklerde teşuva yapacağımız günü beklemektedir.
Yeşiva müdürümüz Gaon Rav Yaakov Hillel’in de defalarca Zoar’ın sözlerini
getirerek söylediği gibi, halk bir bütün olarak bile teşuva yapamıyorlarsa bile
en azından bir cemaat dahi Tanrı’ya dönüş yaparlarsa nihai kurtuluşa nail
olabileceğiz. Bu nedenle bizler de Şavuot bayramına yaklaştığımız bu günlerde
aramızdaki birliği, huzuru, sevgiyi ve saygıyı daha ne kadar çok arttırırsak,
Tanrı bize hem Tora’yı sevgiyle verecek, hem de Maşiah’ı en yakın zamanda
bizlere gönderecektir — Amen!

2

DOLARLARLA DOLU ŞÜPHELİ CİSİM

SORU:
Reuven bir Şabat arifesinde uzak bir şehirde yaşayan kayınvalidesine
gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıkar. Ne yazık ki evden erken saatte
rahat ve huzurlu bir şekilde çıkmak varken, o Şabat’ın onuruna
yakışmayan bir şekilde davranıp geç saatlere kalmayı tercih etti. Yola
çıktığında da kendisini çok ciddi bir trafik bekliyordu.
Reuven arabasından indi ve trafiğin nedenini araştırmaya başladı ve
yolun devamında şüpheli bir cisim olduğunu gördü. Hiç vakit
kaybetmeden, polislerin şaşkın bakışları arasında çantaya doğru
koşmaya başladı. Tam da o sırada polislerin özel robotu arabadan
indiriliyor ve çantayı havaya uçurması bekleniyordu. Reuven ise her
geçen saniyenin kaderini değiştirebileceğinin farkındaydı.
“Polisler” diye haykırdı Reuven, “çantayı patlatmayın lütfen!! O şüpheli bir
nesne değil, benim çantam. Onu burada unutmuşum. İzninizle onu geri
almak istiyorum.” (Reuven’in bu son derece sorumsuz davranışı hiçbirimize bir
örnek teşkil etmemelidir.)
Polisler her ne kadar ona çok kızdılar ve sorumsuz davranışından dolayı
öfkelendilerse de, çantayı almasına izin verdiler. Trafik açıldı ve o da izin
verilen hızın çok üzerinde bir hızla güneşin batışına dakikalar kala
kayınpederinin evine gelmeyi başardı.
Şabat bittikten sonra o şüpheli cismi açtı ve aklında sahibini bularak
“aşavat aveda” mitsvasını yerine getirmek vardı. Ancak birden bire
çantayı açtığında içinde desteler dolusu dolarlar olduğunu gördü.
Birden bire durum değişiverdi. Bu çantayı eğer kurtarmasaydı, çanta
polis tarafından havaya uçurulucaktı. O zaman çanta da sahipsiz sayılır
demektir. Diğer taraftan da onu sahibine geri vermeyi ve mitsva yapmayı
istiyordu. Her ikilemde kaldığında yaptığı gibi, yine bu seferde de soluğu
ravın yanında aldı.
CEVAP:
İnsanın bir kuzusu aslan veya ayı tarafından parçalanmak üzere kaçırıldığında
ve bir başkası gelip kuzuyu bu vahşi hayvanların elinden kurtardığı durumla
ilgili olarak Talmud’da (Bava Metsia 24a) şöyle denir, “aslandan veya ayıdan
kurtaran kişi denizde sahipsiz kalan bir eşyayı bulmuş gibi sayılır ve ona aittir.”

3

Denize düşen bir eşyanın bulunması çok zor bir olasılıktır. Bu nedenle
insanların çoğu denize düşen eşyalarından ümidi keserler ve eşya sahipsiz
hale gelir. Denizde sahipsiz hale gelen eşyaya da alahada “zuto şel yam” denir.
Onu bulan kişi de eşyanın sahibi olur. Aynı durumda aslanın elinden kurtarılan
kuzu için geçerlidir. Aslana özellikle elinde yemeği varken yaklaşmak çok zor
bir durumdur. Bu nedenle sahibi de aslanın eline düşen bir kuzusundan
ümidini kestiği açıktır ve Talmud kuzuyu aslanın elinden kurtaran kişinin onun
yeni sahibi olduğunu belirler.
Acaba Talmud’daki bu kanun bizim sorumuzla ilişkili midir? İlk bakışta şüpheli
cisim havaya uçurulacağı için kimse çantayı almak için kendisini ortaya
atmazdı. Bu nedenle de çanta sahipsiz demektir ve aslanın elinden kurtarmaya
benzemektedir.
Ancak yaşanan birkaç olaydan sonra polislerin şüpheli cismi her seferinde
havaya uçurmadıkları, bazen robot aracılığıyla içini açtıkları ve içindekileri
boşalttıkları görülmüştür. Çantaya ateş etmeye karar verdiklerinde de en fazla
bir kurşunla yetinmektedirler. Bu bilgiden sonra çantanın Talmud’daki
durumla örtüşmediği ve aslanın elindeki kuzu durumuna benzemediği ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle dolarlarla dolu çanta sahibine iade edilmelidir.

ÇOCUKLARIM SINIRLARINIZA GERİ DÖNÜN

Onun ismi Elişa ve herkes tarafından tanınan bir Kaşerut denetleyecisi olarak
çalışıyor. Vardiyalardan sorumlu olan Arye onu aradı ve Ukrayna’ya giden
uçağa binmesini istedi. Elişa bu iş gezisine çıkıp çıkmama konusunda son
derece endişeliydi. Şevat ayıydı ve Putin askerlerini sınırlara kadar
yerleştirmişti bile. Durum her zamankinden biraz daha tehlikeliydi. Diğer
taraftan ise kalbi Putin’in hiçbir şey yapmayacağını söylüyordu. Putin sadece
konuşuyordu ama söylediklerini hayata geçirme konusunda korkağın tekiydi.
Elişa genellikle kalbinden geçenlerin peşinden giderdi.
Elişa sakinleştikten sonra bu sefer eşi endişelenmeye başladı. Elişa
Ukrayna’nın kalbi olan Uman’da yaşayan çok yakın bir dostuyla telefonda
konuştuğunu ve oraya Putin’in giremeyeceğini söylediğini anlattı. Orada
yaşayan kişilerin belediyedeki kişilerle çok yakın ilişkileri vardı ve kendilerine
bir terslik olduğunda ilk olarak haber veriyorlardı. Bu nedenle endişelenicek
bir durum söz konusu bile değildi.
Arye onu tekrar aradı ve durumun tehlikesinin artması halinde alacağı ücretin
de iki üçe katlanacağını bildirdi. Elişa içinde her hangi bir hayat tehlikesinin
olmadığını biliyordu ama ona bu ödemeyi yapacak kadar enayilerse bu konuda
hiç tartışmaya bile girişmeyecekti. Hele tam da o sırada ödemesi gereken

4

birkaç borç vardı ve bu iş ile rahat bile nefes alabileceklerdi. Kendisi ve eşi
sakinleştiler ve hiçbir tehlikenin olmadığına dair hemfikir oldular.
Çarşamba sabahı Elişa Kiev’in yakınlarındaki havaalanından indi. Kiev’in kış
mevsiminde çıkan güneş bile bu sefer ona küçük bir gülümseme gönderiyordu.
Daha ülkeye ayak basar basmaz birkaç fabrikayı gezdi ve ürünlerin paketlenip
gönderiminin yapılmasını direktifini verdi. Akşam üstü eşini aradı ve orasının
söylendiğinden çok daha huzurlu olduğunu, hatta Pesah’ı bile orada
geçirebilecekleri fikrini ortaya attı.
Geceyarısı ise Kiev’e ilk füze ulaştı ve savaş başladı.
Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Elişa henüz son derece sakindi. “Putin
Kiev’e saldıracakmış gibi gözükmediği için ortada o korkaklar gibi kaçmamı
gerektirecek bir durum da yok gibi. O füzelerine başvurmayacaktır. Sadece
askerlerini gönderip işgal etmek isteyecektir. Natan, Rusya’da yaşayan
dostlarıyla durumu araştırdı ve bana da bildirdi.”
Sizin de bildiğiniz gibi Putin, hiç de Elişa’nın düşündüğü gibi hareket etmedi ve
kendisini Pesah arifesinde Ukrayna’nın yer altı trenlerinin bulunduğu
garajlardan birinde saklanırken buldu. Hala dışarı çıkıp sokakların güvenli
olup olmadığı hakkında düşünceleri gelip gidiyordu.
Artık daha fazla seçeneği kalmadı ve Pesah için gereken son hazırlıklara da
başladı. Habad ravıyla zor şartlarda irtibata geçti ve nasıl olduğunu aklının
ucundan bile geçiremediği yollarla Habad ravı kendisine bayram için ihtiyacı
olacak her şeyi fazlasıyla gönderdi. Kendisine gönderilen kartonun üzerinde de
şöyle bir not iliştirilmişti, “Çevrendeki tüm Yahudiler için iyi bir elçi ol ve
unutma ki onlar dört gözle bu anı bekliyorlar — senin onlara Seder gecesini
düzenlemeni.” Bu temenni kalbinde bir ışığın doğmasını sağladı.
Seder gecesini özellikle burada yapması ve Ukrayna’nın içinde saklanmış olan
gizli manevi kıvılcımları bulması gerekiyordu. Bu düşünce bile onu mutlulukla
ve heyecanla doldurmaya yetiyordu.
Beklentiler arttıkça hayal kırıklıkları da bir o kadar fazla olur. Elişa sofrasını
geleneklerimize göre layıkıyla hazırladı. Kocaman bir kartona da “Yahudi
kardeşlerimiz için Seder sofrası” diye de yazdı ama ne gelen vardı, ne de
giden... O da sesini yükselterek “Pesah Sederi, Pesah Sederi” diye bağırmaya
başladı. Belki birisi gelir de onunla birlikte Seder gecesini kutlayabilirdi. Ama
tek başına kalmaya devam etti.
Elişa tek başına Seder gecesini kutlamaya hazırlanıyordu. Biraz daha etrafta
gezindi ve birilerini aradı. Hatta Ukraynalı kişilere bile gidip belki

5

anneannelerinin, babaannelerinin Yahudi olup olmadığını sordu ama onlar
bile kendisine olumsuz cevap verdiler.
Artık yapacak bir şey yoktu ve Elişa, “Kadeş” diye haykırarak Agada’ya başladı.
Ardından Urhats, Karpas... diye haykırmaya devam etti. “A Lahma Anya”
bölümünü de yüksek sesle okudu ve hala birilerinin gelmesini umdu. Ancak
tek başına kalmaya devam etti.
Dört çocuğun sorularına geldiğinde ise daha fazla dayanamadı. Aklına baldan
tatlı çocukları geldi ve annelerine bu soruları en tatlı sesleriyle sorduklarını
aklından geçirdi. Kendisini ne kadar da özlüyorlardır... diye düşündü.
Elişa daha fazla devam edemedi. Aklı karman çorman bir şekilde sofradan
kalktı ve sıradan bir hafta içi günü gibi Ukrayna’lı vatandaşlarla dolu otobüs
durağına bakmaya başladı. Birden bire gözü bir yere takıldı ve nefes alamaz
hale geldi.
Birden bire kendisinin neredeyse ikizi sayılabilecek birisini gördü. Hayatında
böyle birisini görmemişti. Nasıl olur da kendisine bu kadar benzeyebilirdi?
“Çok pardon, acaba sen Yahudi misin?” diye sordu yerel dille. O da, “hayır,
değilim” diye cevap verdi. “Peki anneannen, babaannen de mi değil?” diye
sorunca da cevap değişmedi.
Bunun da başına geldiğine inanamıyordu ve onu takip etmeye karar verdi.
Adam bir köşeye gitti ve orada uzanıp uyumaya başladı. Elişa da onun
çantasına baktı. Çantasında, “İvgeni Luzratek” ismi yazıyordu. İvgeni klasik bir
isimdi ama Luzratek annesinin evlenmeden önceki soyadıydı. İkinci Dünya
Savaşı başladığında Kazakistan’a ve oradan da Yisrael topraklarına kaçmıştı.
Annesi her zaman kardeşlerinin Ukraynalılar tarafından acımasızca
öldürüldüklerini ve hep birlikte toprağa gömüldüklerini anlatırdı. Onun
bildiğine göre tek kardeş kendisi kalmıştı. Şimdi de karşılaştığı bu Ukraynalı
hem kendisine tıpatıp benziyor, hem annesinin soyismini taşıyor, hem de
Ukrayna’da yaşıyordu. Bu bilmeceyi kesinlikle çözmesi gerekiyordu ama adam
içtiği votkaların etkisiyle derin bir uyku çekiyordu.
Elişa “belki uyandırırım” düşüncesiyle yüksek sesle öksürmeye başladı. Diğer
taraftan da birkaç dakika sonra geceyarısı olacaktı ve Seder’i bitirmesi
gerekiyordu. Yanına oturdu ve “Ma Niştana” şarkısını annesinin evinde
duyduğu melodiyle söylemeye başladı. Tam da cümleye devam edecekken o
uyuyan Ukraynalı’dan annesinin melodisiyle söylenen bir ses geldi, “Mikol
Alelot... Mikol Alelot...”
Artık bu kadarı da çok fazlaydı. Ukraynalı adam annesinin evindeki melodiyi
de mi biliyordu? Ukraynalı uyandı ve ona, “nereden biliyorsun bu melodiyi?”

6

diye sorup söze girdi. “Annem her akşam yatmadan önce bana bu şarkıyı
söylerdi ve ne yazık ki kendisi iki hafta önce Ruslar’ın attığı füzeden dolayı vefat
etti. Vefat etmeden önce de benden şu iki isteği istedi — Soyadımı taşımaya
devam et ve melodiyi unutma!”
İvgeni belgelerini getirdi ve annesinin nasıl kurtulmayı başardığını anlattı.
Artık Elişa’nın annesi tek kişi değil, çok geniş bir ailesi vardı. Artık İvgeni
kuzeni Elişa’nın yanına oturdu ve Seder gecesine kaldıkları yerden devam
ettiler.

ŞAVUOT ÖZEL

Şavuot bayramı Yüce Tanrı’dan Tora’yı alarak bir halk haline gelişimizi
kutladığımız bayramımızdır. Bu nedenle her Yahudi Şavuot bayramına
geldiğimiz için büyük bir mutluluk duymalıdır (Rav Hida).

Pesah bayramından beri saydığımız Sefirat Aomer’in tamamlanması ve ellinci
günde Arvit duasını yapabilmemiz için yıldızların çıkış saatini beklemek
gerekir. Erken saatte Arvit duasını söylemek iyi bir davranış değildir. Amida
duasında “Ata Behartanu — Bizleri seçtin” berahasını mutlulukla söylemek
gerekir. Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğumuzdan dolayı mutluluk duymalı ve
Tanrı’nın karşısında durduğumuz yegâne dua olan Amida duasında bu sevinç
yüzümüzden okunmalıdır.

Tora’nın Vesamahta Behageha — Bayramında Mutlu Olacaksın mitsvası Şavuot
bayramı için de geçerlidir. Kişi sevdiği damağına hoş gelen bir şaraptan içmeye
özen göstermelidir. Kendisini çakır keyif olacak duruma kadar getirmelidir.
Tabii ki şarap sevmeyen kişi kendisini zorlaması gibi bir durum söz konusu
değildir.

7

BAYRAMIN
ÖNEMİ

ARVİT
DUASI

BAYRAMIN
MUTLULUĞU

Bayramda et ve şarap yemeğe özen göstermek gerekir. Her ne kadar et fiyatları
el yakacak duruma geldiyse de, kişi Tanrı’ya güvenmeli ve Şabat ile bayram
masraflarından hiçbir kayba uğramayacağını bilmelidir.
Kişi etli veya sütlü bir bayram yemeği hazırlıyorsa da, gece boyunca sinagogda
olacağı ve Tora öğreneceği için uykusunu getirecek yiyecekler yememeye özen
göstermelidir.

Şavuot bayramında Tora’nın tatlığı gibi tatlı ve damağa hoş gelen yiyecekler
yemek gerekir. Sütlü yiyecekler de tatlılıklarıyla bu geleneği yerine getirmek
için biçilmiş kaftandır. Buna rağmen bayram yemeğini etli hazırlayıp,
sabahleyin sinagogdan çıkıldıktan sonra sütlü yiyecekler tüketenler vardır.
Bazıları ise akşam yemeğini sütlü ve ertesi gün öğlen yemeğini ise etli yemeği
adet edinmişlerdir.
Sütlü yiyecekler yemek çok doğru bir gelenekse de, etli yiyecekler yendikten
sadece altı saat sonra yenebilecekleri unutulmamalıdır. Hiçbir gelenek Tora’nın
yasaklarını ihlal etmek için bir neden olamazlar.

Her cemaatte Şavuot gecesi ayakta kalma ve Tora öğrenme gelenekselleşmiştir.
Şavuot gecesi Kerie Moed adlı kitaptaki Tikun Lel Şavuot bölümü okunur. Zoar
Akadoş Tikun Lel Şavuot’u mutlulukla okuyan her kişi Tanrı’nın hatıralar
defterine mühürleneceklerini ve Yüce Tanrı tarafından yetmiş beraha ile
kutsanacak ve başlarına taçlar yerleştirileceklerdir der.
Ben İş Hay bu tikunun göklerde çok önemli tamirler yaptığını, insanın ruhuna
saflık ve kutsiyet getirdiğini söyler. Bu nedenle kişi Şavuot gecesini sohbet
ederek, bayram ve Tora harici konulardan bahsederek geçirmemelidir. Bu
şekilde geçiren kişi “uyuyor” sayılır.
Kişi gece boyunca bütün Tikun kitabını okuyamayacaksa, en azından Tora,
Tanah ve Zoar bölümlerini okumaya özen göstermelidir.

Bayanlar Tikun kitabını okumazlar. Şavuot
gecesi veya Şavuot günü Megilat Rut ve Teilim
okumak en doğru davranıştır. Hatta Türkçe
olarak hazırlanan Tora kitabındaki Yitro peraşasını

8

SÜTLÜ
YİYECEKLER

TORA
ÖĞRENİMİ

BAYANLAR

açıklamalarıyla okumak Tikun’u okuyamayan kişiler için doğru bir davranış
olarak sayılabilir.

Tan vaktinden yarım saat önceden itibaren uyunmaz. Ancak birisine kendisini
uyandırmasını söylediyse uyuyabilir.
Yılın her günü her ne kadar zor bir alışkanlıksa da, Şavuot gecesi ayakta
geçirildiği için tak vakti ile günü Tora öğrenimi veya Teilim okuyarak
geçirmek daha kolaydır. Tan vakti ile günün başlangıcını Tora öğrenimi ile
geçirmek çok önemli bir davranıştır ve Şavuot gecesi özellikle dikkat
edilmelidir. Bu zaman dilimini Tora öğrenimiyle geçirebilmek için tuvalete
daha önce gitmeye özen gösterilmelidir (Ben İş Hay).

Pesah’ta başlanılan tikun — tamir süreci kırk dokuz gün boyunca sayılan
Sefirat Aomer ile başlar. İkinci olarak Şavuot gecesi Tikun Lel Şavuot okunur ve
tan vaktinden önce mikveye girilir. Son olarak da Musaf duasından sonra
yenilen ekmek ve okunan Birkat Amazon ile Pesah’ta başlayan Tikun sona erer.
Bu nedenle Şavuot gecesi Mikve’ye girmek çok büyük önem taşımaktadır.
Ancak kişi Mikve’den döndükten sonra bir önceki kuralda da dediğimiz gibi hiç
zaman kaybetmeden öğrenimine kaldığı yerden devam etmelidir veya Teilim
okumalıdır.

Tan vakti geldiğinde kişi öğrenimine ara verir ve Birkot Aşahar adı verilen
Sabah Berahalarını okur. Öncelikle gece boyunca uyumadığı için ellerini Al
Netilat Yadayim ritüeline uygun şekilde yıkar ve ardından tuvalete gittiyse Aşer
Yatsar berahası ile sabah berahalarına ara vermeden devam eder.

Şavuot günü okunan Şahrit ve Musaf dualarının
çok büyük önemi vardır. Kişi gece boyunca
uyumayıp Şema duasında veya Amida duasında
uyuya kalması çok ciddi bir günahtır. Midraş’ta Tanrı’nın, Şavuot günü On

9

TAN VAKTİ

MİKVEYE
GİRMEK

BİRKOT
AŞAHAR

DUANIN
ÖNEMİ

Emri’n okunduğu zaman bizi Sinay dağında Tora’yı almışız gibi sayacağını
belirtir. Bu nedenle dua sırasında uyumamak gerekir.

Şavuot günü üzerimizde her ne kadar gece boyunca ayakta kalmanın verdiği
yorgunluk varsa da bir süre dinlendikten sonra Teilim okumak veya Megilat
Rut’u okumak ve Tora’yı aldığımız günü boşa geçirmemek çok doğru bir
davranış olacaktır.

Şavuot bayramından Şabat’a hazırlık yapabilmek için Perşembe günü her evde
Eruv Tavşilin yapılmalıdır. Bu eruv sayesinde bayanlarımız Cuma günü de Şabat
için gereken hazırlığı yapabilecekler ve bayramda kullanılan tabaklar çanaklar
yıkanabilecektir. Tabii ki bulaşık makinesinin kullanılamayacağı açıktır.

Bu yıl Perşembe günü Cuma akşamına kadar yanacak en az 25 saatlik
mumlardan kullanılmalıdır. Böylece Cuma günü güneş batmadan önce Şabat
mumları yakılabilecektir. Berahası ise her Şabat arifesinde olduğu gibi Leadlik
Ner Şel Şabat’tır. Mumun yakılmasında kullanılan kibrit söndürülmez.
Mermerin üzerine bırakılır ve kendi başına sönmesi sağlanır. Ancak yurt
dışında ve Türkiye’de 25 saatlik mum yakan bayanlar Leadlik Ner Şel
Şabat ve Yom Tov berahasını söylerler.

Şabat bittikten hemen sonra yani Cumartesi gecesi her hangi bir bayram
başladığında, bayram Kiduş’unun içinde Avdala bölümünü okuruz. Ancak bu
durum bayramdan Şabat’a geçerken geçerli değildir. Çünkü Avdala daha
yüksek olandan aşağıya inerken yapılır. Şabat kutsal olandır ve hafta içine
başlamadan önce kutsal ile hafta içini ayırmak için Avdala yapılır. Aynı şekilde
Şabat bayramlarımıza göre daha kutsaldır ve Şabat bittikten sonra başlayan
bayramın Kiduş duasında Avdala yaparız. Ancak bu durum bayramdan Şabat’a

10

ŞAVUOT
GÜNÜ

ERUV
TAVŞİLİN

BAYRAM
MUMLARI

AVDALA??

geçerken geçerli değildir. Çünkü bayramdan sonra Şabat’a yükseldiğimiz için
her hangi bir ayırım söz konusu değildir ve Avdala yapılmaz. Şabat akşamı her
hafta okuduğumuz Kiduş okunur.
Ancak tüm bu alaha Yisrael’de yaşayanlar için geçerlidir. Türkiye’de ve
diğer tüm ülkelerde Şavuot bayramı iki gün kutlandığı için Şabat akşamı
da bayram Kiduş’u okunacak ve içine Şabat eklemeleri yapılacaktır.

ŞAVUOT SEGULALARI

Sağlık: Tora’nın verilişinde Mısır esaretinden sakat ve türlü hastalıklarla gelen
herkes sağlıklarına kavuşmuşlardı. Şavuot bayramında herkes sağlığına
kavuşmasını istediği kişiler için tüm kalbiyle dua etmelidirler. Maran Rav Yosef
Şalom Elyaşiv de bu nedenle On Emir okunmadan önce tüm hasta kişiler için
özel bir Mişeberah duası okurdu.
Geçim kaynağı: Talmud’da dendiği gibi tüm dünya hatta tüm kâinat Yisrael
halkının Tora’yı almasını bekliyorlardı. Aksi takdirde tüm dünya yok olacaktı.
Bu da dünya da zuto şel yam (bu terimin manasını Alaha Köşesi’ndeki yazımızda
bulabilirsiniz.) sayılır ve dünyadaki tüm maddiyat da Yahudilere ait olur.
Pesuke Dezimrah: Şavuot günü Kral David’in vefat ettiği gün olduğu için onu
yazdığı Teilim parçalarını çok daha büyük bir şevkle okumak gerekir.
Dualarımıza eklenen Teilim parçalarını mutlulukla okumamız çok doğru bir
davranış olacaktır. Ayrıca On Emir okunurken kişinin kendisini Sinay dağında
Tora’yı alırken düşünmelidir.
Musaf: Şavuot bayramının en önemli anlarından biri Musaf duasının
tekrarında okuduğumuz “Keter” duasıdır. Rav Pinkus, Keter duasında göklerden
Kipur günü Neila duasında indiği kadar manevi hayat için yardım indiğini
söyler.

Şavuot bayramı Tora’nın alınışı. Tora öğrenilmesi ve uygulanması ile kişiye üstün özellikler katar. Kişinin günlük hayatta alması gereken doğru yola rehberlik yapar. Bireysel görev, bu kadar önemli bir rehberi her zaman için kalbinde ve beyninde hazır kullanılabilir hale getirebilmektir. 

Her önemli şeyde olduğu gibi bu temel öğreti de ancak büyük gayret ve çalışma ile günlük yaşamda geniş anlamda kullanıma açık olabilir. Tabii birçoğumuz bu kadar geniş anlamda zorlu olan çalışmaya ulaşamayız. Tora bu nedenle bu gayreti başarmış Rav’ları halkı aydınlatma ile görevlendirmiştir.

Şavuot bayramında geleneksel uygulama olarak en bilinen şeylerden biri de sütlü yiyecek ürünlerin daha ön plana çıkmasıdır.

Aslında bunun nedeni, Tora kurallarının alınması ile kullanılan yiyecek kapların kaşer olmadıklarının öğrenilmesidir. Bu sebeple tüm yemek kapları kırılınca halkın yemek pişirecek kapları kalmamış ve pişirilmeden kullanılabilecek ürün olarak süt kullanılmıştır.

Önemli sorulardan biri de bu olay üzerinde odaklanmaktadır: 
Aşem, ne gibi bir mesaj vermek için Tora’nın alınış gününde nesillerin dikkatini bu şekilde bir olaya çekmek istemiştir?   

Tora’nın öğrenilmesi, gerçek mesajlarının ortaya çıkarılması ve uygulamada hazır bulundurulması hepsi bir kutsiyet içeren bir vücut ve beyin gerektirir. Yani Tora’nın gerçek anlamda anlaşılması kişinin kutsiyet seviyesinde aldığı yol ile orantılıdır. 

Bu amaca yönelik en önemli maddelerden biri de kaşer yiyeceklerdir. Kişi yeme yoluyla vücudunun her organını beslerken kaşer kurallarda titiz davranır. Ancak bu temel üzerine kurulan vücutta diğer etik ve kutsal özellikler kendilerine yer bulabilecektir.

Hayat Yolu

ŞAVUOT arifesinde....

Pesah ve şavuot bayramları ortasındaki 49 günlük Omer sayımıyla biribirine bağlıdır. Tanrı’nın bizi Mısır esaretinden çıkışın amacı Sinay Dağında Tora’nın alınmasıdır .

Tora sadece bir tarih kitabı olarak değerlendirilemez. Tora sözcüğünün anlamı ‘öğretmek’ ve ‘rehberlik etmek’ olarak bilinir. Tora’da mitsvalar yer alır. Bunlardan bazıları ‘yap’ bazıları da ‘yapma’ diyen emirlerdir. Ancak uygulama alanları pratikte olmayan mitsvalar bile öğrenilmelidir. Çünkü Tora devamlı olarak öğrenmek ve öğretmektir.

Icinde bulundugumuz Bamidbar kitabının bütününde yolculuklar, tarihsel olaylar, isyanlar işlenmiştir. Vayikra Raba 13/3’te yazılı görüşe göre davranışlarımızı daha yukarılara taşımak ve onları düzeltmek için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Pirke Avot Altıncı bölüm Rabi Meir’in bir Mişna’sı ile başlar: “Rabi Meir şöyle der: Her kim ki Tora’yı ‘lişma’ sadece Tora’nın onuru için öğrenecek olursa birçok şeye layık olur. O arkadaş ve sevgili olarak çağırılır.  Tanrı’yı sever, insanları da sever. Tanrı’yı memnun eder, insanları da memnun eder.”

Kendini tümü ile Tora öğrenimine veren insan bir gün "bilge " olabilir.  Neden Rabi Meir kendisine ‘sevgili’ ve ‘arkadaş’ terimlerini yakıştırmıştır. Rabi Meir burada temel bir tezden de söz etmektedir. Kişinin Tora öğrenimi ve buna göre yaşamını yönlendirmesi onu sadece bilgili yapmaz, karakterine de önemli yansımalar getirir. 

Kişi kendini davranış bakımından eğitirken bir anlamda rafine olur ve saflaşır. Kişi insanlara yakın bir arkadaş ve herkes tarafından sevilen biri olur. 

Baal Şem Tov bir kişinin insanları sevmesi halinde bu davranışın onu Tanrı’yı sevmek konusunda doğru yönlendireceğini ifade eder ki bu ifade Rabi Meir’in “Tanrı’yı sever, insanları da sever” düşüncesi ile  örtüşmektedir.

Şavuot Bayramı öncesinde kendimizi bir kez daha Tora’yı almaya hazırlarken karakterlerimizi saflaştırmak, insanları sevmek ve onlara yakın olmak için çaba gösterelim. Gerçek bir arkadaş ve sevilen bir insan olmaya calisalim. Bu çabamız bizleri ebedi bir sevgi olan Tanrı sevgisine daha çok yaklaştıracaktır.

Sevgiyle, sağlıkla, huzurla, Tora ile...

Hag Şavuot Sameah 💐💐

Shavuot: Biz kadınlar için 10 Hatırlatma✨ _Rabanit Yemima MIZRAHI tarafindan yazilan bu yazı ZIZI HANA YAEŞ Z"L anisina paylasilmistir 

 🥯1.  Unla birkaç yemek (yemekler, tatlılar) hazırlayın: Şavuot ekmek bayramıdır, çünkü Un yoksa Tora da yoktur diye yazılmıştır.  Üstelik un elde etmek, Tora'yı edinmeye benzer: onu almak için çalışmak ve yorulmak gerekir

 🥖2.  Toranin 4 seviyesini (Pşat, Remez, Draş ve Sod) anlamak için 4 kollu bir Halla (4 örgü-) veya pesah'tan Şavuota kadar olan 7 haftayı sembolize etmek için 7 kollu bir Halla yapılabilir.

Bir başka görüş tora ile uzun bir ömür için uzun ekmekler yapmak şeklindedir 

 🍬3.  Çocuklara tatlılar ve sekerlemeler verin. Tora da dillerinde tatlı bir tat bıraksın 

 🌺4.  Evinizi  çiçeklerle süsleyin: Ba'al Shem Tov, evinin girişine iki çiçek koyar: Shtulim Bevet A-Şem Behatserot Elokenu Yafri'hu" derdi.  "Tanrı'nin evinde dikildiler, A-şem'in avlularında gelişip serpildiler."

Bu Ségula sayesinde Ba'al Şem Tov'un çocuklarının kendilerinden yayılan İlahi bir ışığa sahip oldukları söylenir, öyle ki bazı insanlar sadece onları görerek Teşuva yaptı.

 ☁️5.  Bayram boyunca Kızmamaya ve kötü sözler söylememeye dikkat edin.  Bilakis çocuklarınızı bayramda ve özellikle sabahları onlar daha uykudayken kutsayın.


📜6.  Shavuot sabahı sinagogda 10 emri dinlemek ve o saatte kendiniz ve tüm sevdikleriniz için şifa dilemek çok güzel. 
Tora'ın Sina Dağı'nda verildiği sırada, tüm körlerin görme yetisine kavuştukları, sağırların işittikleri, topalların doğru yürüyebildiği vb. anlatılır.  Aynı şekilde şifa, Hazan'ın 10 emri telaffuz ettigi anda da dünyaya iner.

 💍7.  Bekarların eşini bulmak için, evli kadınların ise kocalariylz arasında iyi bir ilişki kurmak veya çocuk sahibi olmak için dua etmeleri  zamanıdır.

Şavuot Yaratici ve halkının düğünü benzetmesiyle de anilir.

 🕯️8.  Mumları yakarken, çocuklarımızın Tora ile iç içe olması için dua edin ve doğru yolda olsunlar.  İyi orta noktalara (karakter özelliklerine) sahip olsunlar ve iyi orta noktalara sahip eşler de bulsunlar.

 📓9.  Erkekler gece Tora çalışırken, kadınlar gözleri kapanana kadar Tehilim okurlar.  Gün içinde maksimum Tehillim (en cesurlar için tüm kitap!) okumak iyidir.

 💫10.  Çocuklarınızi ve eşinizi öğrenim nöbetine Tikun gecelerine gönderin. Bu uygulamanın, yıl boyunca görmüş olabilecekleri tüm ruhani olarak kirli şeyleri sildiği ve doğru ve iyi bir insan olmak için düşüncelerini arındırdığı söylenir.

 ✨Hag  Şavuot Saméah!🌄

Riva Essemini

bottom of page