Sevgili talebelerimiz, ilk dersimizi tamamlayinca, ogrendiklerimizin ozetini burada bulabilirsiniz:

 

  İBRANİCE SINIFI  ders 1

TÜRKÇE ANLATIMLI İBRANİCE DERS ÖZETİ

 

 

BİRİNCİ DERS

 

İbranice’de zamir, isim, sıfat ve fiillerde dişi / erkek ayrımı vardır. Bu ayrım öznenin çoğul ve tekil olmasında da geçerlidir.

 

ZAMİRLER

Ani: Ben

Ata (erkek): Sen

At (kız): Sen

Hu (erkek): O

Hi (kız): O

 

SORU EKLERİ

Mi: Kim?

Ma: Ne?

 

ALIŞTIRMALAR / SORU CEVAP

 

 • Ani Moiz. (Ben Moiz’im)

 • Ata İsa. (Sen İsa’sın)

 • At İlahe. (Sen İlahe’sin)

 • Hu Okay. (O Okay.)

 • Hi Mine. (O Mine)

 

Erkeğe hitaben (Ata)

 • Mi Ata? (Sen kimsin?)

 • Ani Okay. (Ben Okay’ım)

 • Ata Okay? (Sen Okay mısın?)

(Not: İbranice’de -sen okay mısın?- tarzı sorular sesteki vurgu ile yapılır)

 • Ken, ani Okay. (Evet, ben Okay’ım)

 

 • Ata İsa? (Okay’a -sen İsa mısın?- diye sorulan soru)

 • Lo, ani lo İsa, ani Okay. (Hayır, ben İsa değilim, ben Okay’ım)

Kıza hitaben (At)

 • Mi At? (Sen kimsin?)

 • Ani İlahe. (Ben İlahe’yim)

 • At İlahe? (Sen İlahe misin?)

(Not: İbranice’de -sen ilahe misin?- tarzı sorular sesteki vurgu ile yapılır)

 • Ken, ani İlahe. (Evet, ben İlahe’yim)

 

 • At Mine? (İlahe’ye -sen Mine misin?- diye sorulan soru)

 • Lo, ani lo Mine, ani İlahe. (Hayır, ben Mine değilim, ben İlahe’yim)

 

 

Erkek biri sorulurken (Hu)

 • Mi Hu? (O kim?)

 • Hu İsa. (O İsa)

 • Hu İsa? (O İsa mı?)

(Not: İbranice’de -o isa mı?- tarzı sorular sesteki vurgu ile yapılır)

 • Ken, hu İsa. (Evet, O İsa.)

 

Kız biri sorulurken (Hi)

 • Mi Hi? (O kim?)

 • Hi Mine. (O Mine)

 • Hi Mine? (O Mine mi?)

(Not: İbranice’de -o isa mı?- tarzı sorular sesteki vurgu ile yapılır)

 • Ken, hi Mine. (Evet, O Mine.)

 

 

İSİMLER

Giriş kısmında belirttiğimiz gibi isimler dişi ve erkek / tekil veya çoğul hallerde farklılık gösterir.

 

İsmin yalın hali erkek tekil için kullanılır. Kız tekil için isim –a takısını alır. Erkekler çoğul için –im takısını, kızlar çoğul için ise –ot takısını alır.

 

 

 

ÖRNEK 1:

More: Öğretmen

 

Ani                       more.        (Ben öğretmenim.)

Moiz                    more.        (Moiz öğretmendir.)

Mine lo               mora.        (Mine öğretmen değildir.)

Okay ve İsa lo     morim.      (Okay ve İsa öğretmen değildir.)

İlahe ve Mine lo morot.       (İlahe ve Mine öğretmen değildir.)

 

 

ÖRNEK 2:

Talmid: Öğrenci

 

Moiz lo                talmid.      (Moiz öğrenci değildir.)

Mine                   talmida.    (Mine öğrencidir.)

Okay ve İsa         talmidim.  (Okay ve İsa öğrencidir.)

İlahe ve Mine     talmidot.  (İlahe ve Mine öğrencidir.)

 

ALIŞTIRMALAR / SORU CEVAP

Ani Okay.

Ani lo more. Ani talmid.

İlahe lo mora. Hi talmida.

İsa lo more. Hu talmid.

Ani ve İsa lo morim. Anachnu talmidim.

İlahe ve Mine lo morot. İlahe ve Mine talmidot.

İsa, Mine ve İlahe lo morim. İsa, Mine ve İlahe talmidim.

 • Mi hi?

 • Hi Mine. Hi lo mora. Hi talmida.

 • Mi hu?

 • Hu İsa. Hu lo more. Hu talmid.

FİİLLER

İbranice’de fiiller zamanlarına göre üçe ayrılır.

 

 1. Şimdiki geniş zaman

 2. Geçmiş zaman

 3. Gelecek zaman

 

Giriş kısmında belirttiğimiz gibi fiiller dişi ve erkek / tekil veya çoğul hallerde farklılık gösterir.

 

Fiilin yalın hali erkek tekil için kullanılır. Kız tekil için fiil –a takısını alır. Erkekler çoğul için –im takısını, kızlar çoğul için ise –ot takısını alır.

 

-le / -la takısı yönlendirme görevi görür. -le belirsiz yerler için, -la bilinen yerler için kullanılır.

 

Olumsuzluk eki ‘lo’ fiilin hemen önüne gelir.

 

ÖRNEK 3:

Ba: Gelmek.

 

Ani                       ba               le İstanbul.         (Ben İstanbul’a gidiyorum.)

Moiz                    ba              le İstanbul.         (Moiz İstanbul’a geliyor.)

Mine lo               baa            le İstanbul.         (Mine İstanbul’a gelmiyor.)

Moiz ve İsa         baim          le İstanbul.         (Moiz ve İsa İstanbul’a geliyor.)

İlahe ve Mine lo baot           le İstanbul.         (İlahe ve Mine İstanbul’a gelmiyor)

 

İbranice’de iki fiil yan yana geldiğinde ikincisi -mek li veya -maklı ekleriyle kullanılır.

 

Mesela rotse (istemek) fiili ile kullanıldığında, kullanılan fiil (örneğin ilk öğrendiğimiz ‘gelmek’ fiili olan ‘ani ba’  (ba, baa, baim, baot fiileri) ‘ben geliyorum’un ‘ba’sı, istemek veya başka bir fiil ile birlikte kullanıldığında ‘ani rotse lavo’  Türkçe’de olduğu gibi mastar halinde (-mek / -mak) kullanılır. Örnek, gelmek istiyorum. 

Derslerimizde -mekli, -makli mastarların ne zaman kullanılacağını daha iyi anlamak için ‘rotse’ = istemek kelimesini başka fiiller öğrenene kadar kullanacağız.

 

Cinsiyet ve tekil/çoğula göre ise cümlede ‘rotse’ fiili ek alır. Rotse de erkek veya dişiye göre = rotse, rotsa, rotsim, rotsot olarak belirlenir.

 

ÖRNEK 4:

 

Ani                     rotse lavo      le Israel.       (Ben İsrail’e gelmek istiyorum.)

Moiz                  rotse lavo      le İstanbul.  (Moiz İstanbul’a gelmek istiyor.)

İlahe                  rotsa lavo       le İstanbul.  (İlahe İstanbul’a gelmek istiyor.)

Ani ve İsa          rotsim lavo    le Israel.       (Ben ve İsa İsrail’e gelmek istiyoruz.)

Mine ve İlahe   rotsot lavo     le Israel.       (Mine ve İsa İsrail’e gelmek istiyor.)

 

 

ÖRNEK 5:

Gar: İkamet etmek / bir şehirde oturmak, yaşamak.

 

Ani                       gar             be İstanbul.        (Ben İstanbul’da oturuyorum.)

Moiz                    gar             be Israel.            (Moiz İsrail’de oturuyor.)

Mine                   gara           be Ordu.             (Mine Ordu’da oturuyor.)

Ali ve İsa              garim         be İzmir.             (Ali ve İsa İzmir’de oturuyor.)

İlahe ve Melek   garot           be Bakü.             (İlahe ve Melek Bakü’de oturuyor)

 

gar (ikamet etmek) fiilinin beşinci hali ‘lagur’ dur.

 

Bir kişinin oturduğu / ikamet ettiği yeri bilmek için ‘eyfo’ (nerede) soru kelimesi kullanılır.

 

-be / -ba takısı Türkçe’deki -de / -da görevi görür. -be belirsiz yerler için, -ba bilinen yerler için kullanılır. Örnek İstanbul’da (be)

 

 

 

 

ÖRNEK 6:

Nerede ikamet ediyorsun / etmek istiyorsun?

 

 • Mine, eyfo at gara?

 • Ani gara be Ordu!

 • Eyfo at rotsa lagur?

 • Ani rotsa lagur be İstanbul.

-------------------------------------------------

 • İsa, eyfo ata gar?

 • Ani gar be İzmir.

 • Eyfo at rotse lagur?

 • Ani rotse lagur be Israel.

-------------------------------------------------

 • Mi rotse lavo le Israel? (İsrail’e kim gelmek istiyor?)

 • Ani rotse lavo le Israel? (Ben İsrail’e gelmek istiyorum?)

 

 • İlahe, at rotsa lavo le Israel? (İlahe, İsrail’e gelmek istiyor musun?)

 • Ken, ani rotsa lavo le Israel. (Evet, İsrail’e gelmek istiyorum.)

 

SIFATLAR

Sıfatın yalın hali erkek tekil için kullanılır. Kız tekil için isim –a takısını alır. Erkekler çoğul için –im takısını, kızlar çoğul için ise –ot takısını alır. Sıfatlar daima isimden sonra gelir.

 

Katan: küçük (erkek için)                                          Gadol: büyük (erkek için)

Ktana: küçük (kız için)                                                Gdola: büyük (kız için)

Ktanim: küçük (erkek çoğul)                                   Gdolim: büyük (erkek için)

Ktanot: küçük (kız çoğul)                                          Gdolot: büyük (kız için)

Yeled: Erkek çocuk

Yalda: Kız çocuk

Yeladim: Erkek çocuklar

Yeladot: Kız çocuklar

 

ÖRNEK 7:

Katan ve Gadol için örnekler.

 

 • Mi gadol?

 • Ani gadol.

 

 • Mi katan?

 • Yeled katan. / Yalda ktana.

 

Ayşe yalda ktana. / Ali yeled katan.

Emine ve Fatma yeladot ktanot.

Veli ve Moiz yeladim gdolim.

Dana ve Dina yeladot gdolot.

Ani yeled gadol.

Dina yalda gdola.